Inscenácia interaktívnym spôsobom približuje známe aj menej známe okolnosti príchodu Cyrila a Metoda na naše územie a ozrejmuje význam písma a kresťanstva pre duchovný život .

Predstavenie Solúnski bratia dáva príležitosť pripomenúť žiakom základných a stredných škôl atribúty, vlastné prinášateľom vzdelanosti – Cyrilovi a Metodovi – ich vieru, silu a odvahu, morálnosť a mravnosť, snahu kultúrne a duchovne pozdvihnúť vtedajšie spoločenstvo ľudí na našom území.  Divadlo Harry Teater svojou inscenáciou oboznamuje diváka so vzdelanostnou, kultúrnou, umeleckou a kresťanskou misiou Konštantína a  Metoda, pričom upriamuje pozornosť na zostavenie písma pre Slovanov – hlaholiku a ďalšie okolnosti ich neľahkej misie.

Hrajú: Andrea Krestianová, Ján Haruštiak, Juraj Haviar

Predstavenie  je tematicky mimoriadne aktuálne a vhodné pre široké spektrum publika – ZŠ, SŠ, VŠ a dospelých

S finančnou podporou MKSR602679_540626765948366_1954703650_n 16826_540626882615021_1523469596_n 28773_540626845948358_1414407882_n 60897_540626902615019_1640881507_n 62390_540626769281699_1478082482_n