Piaty roèník divadelného festivalu pre deti ZÁLA sa konal na ihrisku pri Divadle pod balkónom na banskobystrickom sídlisku Rudlová – Sásová. Tento rok bol ZÁLA v štýle Open Air, aby boli dodržané protiepidemické opatrenia, èo by v divadle nebolo možné. Na snímke Teátro Neline, predstavenie O lúke, motý¾ovi a kvetinovej víle v Banskej Bystrici 6. júna 2020. FOTO TASR - Ján Krošlák

Piaty ročník divadelného festivalu pre deti ZÁLA sa konal na ihrisku pri Divadle pod balkónom na banskobystrickom sídlisku Rudlová – Sásová. Tento rok bol ZÁLA v štýle Open Air, aby boli dodržžané protiepidemické opatrenia. Na snímke Ján Haruštiak 6. júna 2020. FOTO TASR – Ján Krošlák