Podporte nás 2%

Ak si myslíte, že robíme prospešnú vec,
podporte nás Vašimi 2%.

DIVADLO POD BALKÓNOM
Rudohorská 37
974 11 Banská Bystrica

občianske združenie

IČO: 42317622

SK10 0200 0000 0033 5430 2253

 

Postup na poukázanie 1,5% / 2% / 3%. Ak ste:

 • ZAMESTNANEC:
  – do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa / účtovníka o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o potvrdenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane  
  – poukázať môžete aj 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali
 • FYZICKÁ OSOBA:
  – do 31.3.2016 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba
  – priamo v daňovom priznaní uveďte naše údaje ako príjemcu Vašich 2%
  – výška 2 percent musí byť minimálne 3.00€
  – poukázať môžete aj 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali (! povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !)
 • PRÁVNICKÁ OSOBA:
  – do 31.3.2016​ podávate daňové priznanie ako právnická osoba
  – p​riamo v daňovom priznaní uveďte naše údaje ako príjemcu Vašich 1,5​%
  – výška 1,5 percenta musí byť​ minimálne 8.0​0€

ĎAKUJEME

PROGRAM NA MESIAC FEBRUÁR 2017

PROGRAM-DIVADLA-FEBRUAR-2017a