Pripravujeme

AJ VO FEBRUÁRI ČAKAJÚ NA VÁS U NÁS V DIVADLE ZAUJÍMAVÉ PREDSTAVENIA A MY SA Už TERAZ TEšÍME NA STRETNUTIE S VAMI.

PROGRAM-DIVADLA-FEBRUáR-2019

Milí naši priatelia a kolegovia ďakujeme Vám za spoluprácu, podporovateľom za ich štedrosť, našim divákom za ich priazeň a želáme Vám úspešný a v zdraví prežitý rok 2019.

PF-2019---kópia-ok