Šaško a kráľ

typ: bábkové predstavenie- cieľová skupina: deti predškolského a školského veku – účinkuje: Ján Haruštiak alt.  Juraj Haviar, Júlia Haruštiaková- obsah: Inetraktívne predstavenie s bábkami. Šaško hľadá novú rozprávku pre kráľa. Cestou stretáva dalšie rozprávkové bytosti Tie predstavujú rôzne typy bábok: marionety, javajky, maňušky, plošné bábky. Deti sú aktívne zapájané do deja a priamo na javisku hrajú s bábkami divadlo. Tak majú možnost‘ aktívne prežiť príbeh, ktorý zároveň aj sami vytvárajú. Výchovné predstavenie o bábkach a bábkovom divadle a výchove k divadlu, pretože sa v ňom hrá s rôznym typom bábok a deti sa stávajú hercami a aktérmi predstavenia a majú tak možnosť vyskúšať si bábky priamo na predstavení. Po predstavení ešte ponúkame ( po dohode ) besedu o divadle s názornými ukážkami vodenia bábok. Predstavenie videli diváci na festivaloch Divadelná Nitra , Stretnutie v Zlíne.