Hamletiáda

činoherno – bábkové predstavenie pre deti školského veku a mládež – účinkuje: Ján Haruštiak a  Barbora Bušovská. Divadlo Harry Teater uviedlo 2. 2. 2018 v premiére hru Hamletiáda na motívy Shakespearovho Hamleta. Autorom scenára je Štefan Šmihla pôvodne bábkoherec, scenárista, režisér a  neskôr dlhoročný rozhlasový dramaturg. Všeobecne dobre známy   a slávny príbeh o Shakespearovom Hamletovi, sme sa snažili prispôsobiť pre mladých ľudí a dospelých. Rozhodli sme sa ho  priniesť v skrátenej podobe so zachovaním všetkých dejových faktov. Predstavenie hrajú a spievajú živí herci  a bábky  vo voľnom veršovanom texte. Snažili sme vytvoriť zábavnú divadelnú formu jarmočného divadla, kde dvaja herci hrajú viacero postáv. Príbeh sa hrá s maňuškami, marionetami a plošnými bábkami.  Hra je rýchla, dynamická a v niektorých okamihoch realistická. Jednoducho v predstavení je všetko, čo ku Hamletovi patrí a navyše toto netradičné spracovanie a nový pohľad na Hamleta má v závere zaujímavú pointu.

Svet je iba divadlo a ľudia sú herci. To povedal naisto, slávny majster Shakespeare.