Janko a Marienka

Janko a Marienka – činoherno – bábkové predstavenie – cieľová skupina: deti školského veku a mládež – účinkuje: Juraj Haviar, Silvia Zaprihač Pavličková alt. Barbora Bušovská – obsah: Výchovné činoherno – bábkové interaktívne predstavenie s pesničkami pre deti, ale aj dospelých o tom čo sa stane alebo môže stať, keď deti neposlúchnu rady svojich rodičov. Apeluje na rodičov, aby nenechávali deti bez dozoru a poukazuje na to, že aj krásne a lákavé veci môžu skrývať nebezpečenstvo a aj na  to, že v súčasnosti sa možno stratiť nielen v lese, ale aj v obchodnom centre.