Medené mesto — pochôdzkový prelet históriou Mesta Banská Bystrica

typ: predstavenie zložené z divadla, tanca, spevu, šermu, projekcie a ohňových efektov – cieľová skupina: všetky vekové skupiny- účinkuje: Ján Haruštiak, Andrea Krestianová, Júlia Haruštiaková , Juraj Haviar, Natália Vaňová, Milan Vigaš, a d’alší — obsah: Divadelný pochôdzkový prelet históriou Banskej Bystrice v exteriéroch, interiéroch a iných priestoroch, v ktorých sa tvorili dejiny. Tvoria ho historické fakty a legendy z bohatej histórie nášho mesta. Herecká spoločnosť veselo i vážne divákom sprostredkúva historické udalosti, ktoré sprevádzali budovanie mesta od jeho vzniku až po súčasnosť. Hlavným sprievodcom je Anjel (herec na chodúľoch ) z erbu mesta mesta, ktorý divákov sprevádza po historických miestach, kde ďalší herci, odohrajú krátky pribeh na tému udalosti, ktorá sa na historickom mieste odohrala alebo mohla odohrať.