Vianočná rozprávka: Neobyčajný príbeh obuvníka Jakuba

Neobyčajný príbeh obuvníka Jakuba– typ: divadelné predstavenie- cieľová skupina: deti predškolského a školského veku -účinkuje: Ján Haruštiak, Barbora Bušovská alt. Silvia Zaprihač Pavličková, Júlia Haruštiaková- obsah: Je to rozprávkový príbeh o obuvníkovi Jakubovi, ktorý zanevrel na celý svet a žije len sám pre seba. Šije topánky a pracuje dlho do noci. Od nikoho dlhé roky nič nedostal. Až raz, ako to už býva, spozná opäť radosť z darčeka, ale nie z toho čo mal dostať on, ale naopak z toho, ktorý môže niekomu darovať. Je to príbeh o dobre, láske, obetavosti a spolupatričnosti.