Solúnski bratia

Solúnski bratia – typ: činohemo – bábkové predstavenie, – cieľová skupina: pre žiakov ZŠ, SŠ a študentov VŠ -účinkuje: Ján Haruštiak, Júlia Haruštiaková, Mária OlejníkováJuraj Haviar, – obsah: Inscenácia výchovným a interaktívnym spôsobom približuje známe aj menej známe okolnosti príchodu Cyrila a Metoda na naše územie a ozrejmuje významnosť písma a kresťanstva pre duchovný život. Predstavenie Solúnski bratia dáva príležitosť pripomenúť žiakom základných a stredných škôl atribúty, vlastné prinášateľom vzdelanosti – Cyrilovi a Metodovi – ich vieru, silu a odvahu, morálnosť a mravnosť, snahu kultúrne a duchovne pozdvihnáť vtedajšie spoločenstvo ľudí na našom území. Divadlo Harry Teáter svojou inscenáciou oboznamuje diváka so vzdelanostnou, kultúrnou, umeleckou a kresťanskou misiou Konštantina a Metoda, pričom upriamuje pozornosť na zostavenie písma pre Slovanov – hlahollu a dalšie okolnosti ich neľahkej misie. Predstavenie je tematicky mimoriadne aktuálne a vhodné pre široké spektrum publika – ZŠ, SŠ, VŠ a dospelých.